Donation.vn

Nơi nhận những 'nguồn nước' nuôi dưỡng các 'hạt giống' tại Vườn ươm QuocKhi.com

Giới thiệu về Donation.vn

Bạn nên đăng ký tài khoản KhachQuy.com để được cập nhật số tiền lên YourEname.donation.vn

Nếu bạn chưa phải là KhachQuy.com thì số tiền này sẽ được lưu lại cho đến khi bạn có tài khoản KhachQuy.com mới cập nhật

seed.vn không thể tự ủng hộ cho chính mình, cũng không thể ủng hộ cho các dự án của caokien nên donation.vn không cần ghi là nơi nhận tiền ủng hộ của thành viên mà họ chỉ có thể nhận tiền từ người khác và dùng số zot đó chi cho các khoản trong TroDoi.com

Sponsor.vn sẽ thực hiện các nhiệm vụ:

Donation.vn chỉ nhận tài trợ cho các tổ chức có liên kết với chúng tôi trong danh sách partners.Donation.vn