Donation.vn

Nơi nhận 'nguồn nước' nuôi dưỡng các 'hạt giống' tại Vườn ươm Quốc Khí (QuocKhi.com)

Ban Tài Trợ của QuocKhi.com

Vì sao có Donation.vn?

Các dự án giáo dục và cộng đồng đang được ươm mầm tại Vườn ươm QuocKhi.com cần có một ban đảm nhiệm việc tiếp nhận, công khai các khoản tài trợ, và cảm tạ nhà tài trợ trên trang Thư cảm tạ YourName.donation.vn. Đó là lý do QuocKhi.com tạo ra Donation.vn để thực hiện điều này một cách minh bạch. 

Các khoản tiền tài trợ qua Donation.vn sẽ được dùng cho việc gì?

Donation.vn hoạt động như thế nào?

Nếu bạn muốn ủng hộ cho một dự án của QuocKhi.com thì hãy chuyển khoản tiền đó cho chúng tôi tại Payment.donation.vn để chúng tôi thực hiện hai việc sau:

Thứ nhất, Donation.vn sẽ cập nhật khoản tiền mà bạn ủng hộ lên trang Thư cảm tạ YourName.donation.vn. Nếu bạn chưa có tentuoi.com thì chúng tôi sẽ lưu lại khoản tiền này theo Email của bạn để cập nhật khi bạn đã có YourName.tentuoi.com. Nếu bạn ủng hộ các tổ chức này không thông qua Donation.vn thì chúng tôi sẽ không cập nhật khoản tiền đó lên trang Thư cảm tạ YourName.donation.vn

Thứ nhì, Donation.vn sẽ chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ của bạn cho tổ thức thụ hưởng.