Thông tin chuyển khoản

Link: Payment.Donation.vn / ThanhToan.Donation.vn

Mọi khoản tiền mà bạn ủng hộ các tổ chức Partners.donation.vn sẽ luôn được cập nhật vào trang Thư cảm tạ của bạn YourEname.Donation.vn đối với thành viên đã có YourEname.Ename.vn. Nếu bạn chưa có Ename.vn thì Donation.vn sẽ lưu lại để cập nhật sau khi bạn tạo Ename.vn

Bạn cần phải điền biểu Gửi xác nhận chuyển tiền (nút bên dưới) trước khi chuyển khoản cho chúng tôi thì số tiền của bạn mới được cập nhật vào YourEname.Donation.vn

Trong biểu mẫu sẽ có thông tin chuyển khoản qua ngân hàng. 

Bạn cần phải đăng nhập bằng Gmail mà bạn đăng ký tạo Ename.vn để điền biểu mẫu này và sẽ nhận được một bản sao lưu qua Email. 

Tài khoản ngân hàng Vietcombank (VCB) TP HCM

Số tài khoản: 0911000017135 

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam (Nam.ename.vn)

Nội dung chuyển khoản: [số điện thoại của bạn] và YourEname.ename.vn (nếu đã có Ename)

Ví điện tử MoMo

Link chuyển tiền: https://me.momo.vn/gianam  

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam (Nam.ename.vn)