Thông tin chuyển khoản

Link: Payment.Donation.vn / ThanhToan.Donation.vn

Bạn cần phải điền biểu Gửi xác nhận chuyển tiền (nút bên dưới) sau khi chuyển khoản cho chúng tôi thì số tiền của bạn mới được cập nhật vào YourName.Donation.vn

Tài khoản ngân hàng Vietcombank (VCB) TP HCM

Số tài khoản: 0911000017135 

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam

Nội dung chuyển khoản: [số điện thoại của bạn] và YourName.tentuoi.com (nếu có)

Ví điện tử MoMo

Link chuyển tiền: https://me.momo.vn/gianam  

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam