Đăng Ký tài trợ

Link: submit.Donation.vn / DangKy.Donation.vn

Đăng ký tài trợ

Bạn cần phải điền biểu Gửi xác nhận chuyển tiền (nút bên dưới) sau khi chuyển khoản cho chúng tôi thì số tiền của bạn mới được cập nhật vào YourName.Donation.vn

Thông tin chuyển khoản

Tài khoản ngân hàng Vietcombank (VCB) TP HCM

Số tài khoản: 0911000017135 

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam

Nội dung chuyển khoản: [số điện thoại của bạn] và YourName.tentuoi.com (nếu )

Ví điện tử MoMo

Link chuyển tiền: https://me.momo.vn/gianam  

Chủ tài khoản: Nguyễn Hoài Nam