Đăng Ký tài trợ

Link: submit.Donation.vn / DangKy.Donation.vn

Bạn cần phải điền biểu Gửi xác nhận chuyển tiền (nút bên dưới) trước khi chuyển khoản cho chúng tôi thì số tiền của bạn mới được cập nhật vào YourEname.Donation.vn

Trong biểu mẫu sẽ có thông tin chuyển khoản qua ngân hàng. 

Bạn cần phải đăng nhập bằng Gmail (mà bạn đăng ký tạo Ename.vn) để điền biểu mẫu này và sẽ nhận được một bản sao lưu qua Email thay cho biên lai